Mare - Sprekers bij uitvaarten
 

Wat  kunnen we voor u doen? 


Ons werk richt zich naast het schrijven van het In Memoriam en het presenteren, vooral ook op de kinderen, familie en vrienden. Met elkaar en in samenwerking met de uitvaartleider werken we toe naar dat persoonlijke afscheid. 
Vormgeving van de afscheidsceremonie

  • Het gesprek met de nabestaanden over de vormgeving en inhoud van de plechtigheid
  • Het opstellen van het programma en het schrijven van het In Memoriam, ek yn it Frysk
  • Het overleg en de samenwerking met de uitvaartleider
  • Het begeleiden en coachen van de familie en vrienden
  • Het houden van de toespraak en het presenteren tijdens de plechtigheid. 


De teksten krijgt u als nabestaande vooraf in concept gemaild, er is gelegenheid om erop te reageren en aanpassingen te doen. 


Zijn er speciale wensen of ideeën? We denken graag met u mee. 
Tarief 


  • Voor het schrijven van een In Memoriam, het spreken en het begeleiden van een uitvaartplechtigheid 

vanaf € 500,00


  • Voor het schrijven van een In Memoriam, het spreken en het begeleiden van een uitvaartplechtigheid met grafrede  

vanaf € 550,00De tarieven zijn inclusief BTW en exclusief een tegemoetkoming in de reiskosten.