Mare - Sprekers bij uitvaarten
 

Wat  kunnen we voor u doen? 


Ons werk richt zich naast het schrijven van het In Memoriam en het presenteren, vooral ook op de kinderen, familie en vrienden. 

Met elkaar en in samenwerking met de uitvaartverzorger werken we toe naar dat persoonlijke afscheid. 
Vormgeving afscheidsceremonie

  • In gesprek met de nabestaanden over  vormgeving en inhoud van de plechtigheid
  • Het opstellen van het programma en het schrijven van het In Memoriam, ek yn it Frysk
  • Overleg en samenwerking met de uitvaartverzorger 
  • Het begeleiden en coachen van de familie en vrienden
  • Het houden van een toespraak, het 'aan elkaar praten' van de plechtigheid, dankwoord, grafrede


De teksten krijgt u als nabestaande vooraf in concept te zien en er is gelegenheid om erop te reageren en aanpassingen te doen. 

Na afloop van de plechtigheid ontvangt u het In Memoriam zoals dit is uitgesproken tijdens de afscheidsdienst. 


Zijn er speciale wensen of ideeën? We denken graag met u mee. 
Tarief 


  • Voor het schrijven van een In Memoriam, het spreken - en het begeleiden van een uitvaartplechtigheid 

€ 450,00


  • Voor het schrijven van een In Memoriam, het spreken - en het begeleiden van een uitvaartplechtigheid - met grafrede  

€ 550,00De tarieven zijn inclusief BTW en inclusief reiskosten (per auto) binnen 30 km vanaf  de woonplaats van de spreker

Daarbuiten wordt een tegemoetkoming in de reiskosten berekend.