Mare - Sprekers bij uitvaarten -
 

Wat  kunnen we voor u doen? 


Ons werk richt zich naast het luisteren, het schrijven van het In Memoriam en het presenteren ervan - ook op de kinderen, familie en vrienden. Met elkaar en in samenwerking met de uitvaartverzorger werken we toe naar die persoonlijke plechtigheid. Omdat ieder mens zijn of haar eigen levensverhaal heeft dat je meeneemt in de tijd, in woorden met muziek en in beelden. 
Vormgeving afscheidsceremonie

  • In gesprek met de nabestaanden over de vormgeving en inhoud van de plechtigheid
  • Het opstellen van het programma en het schrijven van het In Memoriam, ek yn it Frysk
  • Tussentijds overleg met de uitvaartverzorger
  • Het begeleiden en coachen van de familie en vrienden
  • Het houden van een toespraak, het 'aan elkaar praten' van de plechtigheid, dankwoord, grafrede


De geschreven teksten krijgt u als nabestaande vooraf in concept te zien en er is gelegenheid om erop te reageren en aanpassingen te doen. 

Na afloop van de plechtigheid ontvangt u het In Memoriam zoals dit is uitgesproken tijdens de afscheidsdienst. 


Zijn er speciale wensen of ideeën? We denken graag met u mee. 
Tarief 


  • Voor het schrijven van een In Memoriam, het spreken - en het begeleiden van een uitvaartplechtigheid 

€ 400,00


  • Voor het schrijven van een In Memoriam, het spreken - en het begeleiden van een uitvaartplechtigheid - met grafrede  

€ 500,00

De tarieven zijn inclusief BTW en inclusief reiskosten (per auto) binnen de provincie Friesland . Buiten de provinciegrenzen wordt een tegemoetkoming in de reiskosten berekend.