Mare - Sprekers bij uitvaarten -
 

Wat  kunnen we voor u doen? 


Ons werk richt zich naast het luisteren, het schrijven van het In Memoriam en het presenteren ervan - ook op de kinderen, familie en vrienden. Met elkaar en in samenwerking met de uitvaartverzorger werken we toe naar die persoonlijke plechtigheid. Omdat ieder mens zijn of haar eigen levensverhaal heeft dat je meeneemt in de tijd, in woorden met muziek en in beelden. Vormgeving afscheidsceremonie

  • In gesprek met de nabestaanden over de vormgeving van de plechtigheid
  • Het opstellen van het programma en het schrijven van het In Memoriam, ek yn it Frysk
  • Het begeleiden en coachen van de familie en vrienden
  • Het houden van een toespraak, dankwoord, grafrede


De geschreven teksten krijgt u vooraf in concept en er is altijd de gelegenheid om erop te reageren. 

Na afloop ontvangt u het In Memoriam zoals uitgesproken tijdens de afscheidsdienst. 


  

Zijn er speciale wensen of ideeën? We denken graag met u mee. 

  ~~~~~~


Gesprek tijdens leven

Soms kan er behoefte zijn het levensverhaal alvast op papier te zetten. We gaan dan met elkaar in gesprek en aan de hand daarvan wordt de tekst geschreven die later de basis kan vormen voor het In Memoriam. 


~~~~~~

Tarief 


  • Voor het schrijven van een In Memoriam, het spreken - en het begeleiden van een uitvaartplechtigheid 

€ 400,00


  • Voor het schrijven van een In Memoriam, het spreken - en het begeleiden van een uitvaartplechtigheid met grafrede  

€ 500,00


  • Voor een gesprek tijdens het leven, het schrijven van het In Memoriam met een nagesprek

€ 400,00De tarieven zijn inclusief BTW en inclusief reiskosten (per auto) binnen de provincie Friesland . Buiten de provinciegrenzen wordt een tegemoetkoming in de reiskosten berekend.