Mare - Sprekers bij uitvaarten -
 

Wat  kunnen we voor u doen? 


Ons werk richt zich naast het schrijven van het In Memoriam en het presenteren - vooral ook op de kinderen, familie en vrienden. 

Met elkaar en in samenwerking met de uitvaartverzorger werken we toe naar dat persoonlijke afscheid. 
Vormgeving afscheidsceremonie

  • In gesprek met de nabestaanden over  vormgeving en inhoud van de plechtigheid
  • Het opstellen van het programma en het schrijven van het In Memoriam, ek yn it Frysk
  • Overleg en samenwerking met de uitvaartverzorger 
  • Het begeleiden en coachen van de familie en vrienden
  • Het houden van een toespraak, het 'aan elkaar praten' van de plechtigheid, dankwoord, grafrede


De teksten krijgt u als nabestaande vooraf in concept te zien en er is gelegenheid om erop te reageren en aanpassingen te doen. 

Na afloop van de plechtigheid ontvangt u het In Memoriam zoals dit is uitgesproken tijdens de afscheidsdienst. 


Zijn er speciale wensen of ideeën? We denken graag met u mee. 
Tarief 


  • Voor het schrijven van een In Memoriam, het spreken - en het begeleiden van een uitvaartplechtigheid 

€ 400,00


  • Voor het schrijven van een In Memoriam, het spreken - en het begeleiden van een uitvaartplechtigheid - met grafrede  

€ 500,00

De tarieven zijn inclusief BTW en inclusief reiskosten (per auto) binnen de provincie Friesland . Buiten de provinciegrenzen wordt een tegemoetkoming in de reiskosten berekend.