Mare - Sprekers bij uitvaarten -
 

Wat zeggen families...
Lieve Ella, We hebben er met elkaar een prachtig afscheid van gemaakt. Bedankt voor alles! #Schoterhof Heerenveen, Nieuweschoot.


~~~~~


Elkenien wie it deroer iens dat it in hiele moaie taspraak wie. Sa wie it libben fan Jan. Foar ús wie it ek hiel werkenber. 

Wy kinne weromsjen op in hiel moai ôfskie. Tige tank. #Schoterhof, Heerenveen, Nieuweschoot.


~~~~~


Dag Ella, Wat hebben wij het leven van Anne op een fijne manier kunnen afsluiten. Zo dankbaar dat hij de laatste week nog weer bij mij thuis was op zijn eigen vertrouwde plekje. Condoleren buiten de de tuin, de buitendeuren open, want het was prachtig weer. Ook nog met het hele gezin in de tuin kunnen eten. Donderdag- en vrijdagmorgen heb ik nog docht bij Anne kunnen zijn. Het was fijn, maar wel een verdrietige laatste morgen. En dan het afscheid in de Wâldhof Opeinde, wat was het daar een fijne plek. Heel ontspannen heb ik naar jou en naar de muziek geluisterd; je hebt het zo mooi en lief verteld, het voelde allemaal zo dichtbij ons. Daarvoor wil ik je graag nog heel hartelijk dank zeggen. Liefs van G.  #Wâldhof, Opeinde.


~~~~~


Wy fine dyn ferhaal prachtich. Wy hawwe it mei trots lêzen, mar ek in trienstje litten. Wy sjogge goed werom op de tsjinst. Ek ús famylje fûn it hiel mooi.      

Foar Lycke. Harkema.

~~~~~


Bedankt voor uw mooie toespraak en ondersteuning, zeker ook naar de kinderen toe tijdens de dienst. Heel hartelijk bedankt voor uw inzet. Groeten Jacquelien. 

#Wâldhof, Opeinde. 

~~~~~


Vond het een prachtige dienst! Heel tevreden erover. Liefs Geeske. #Crematorium Dokkum. 

~~~~~


Dank voor het In Memoriam. Ondanks het bijzondere afscheid door de Corona - zowel voor ons als voor jou en de uitvaartverzorger - hebben jouw woorden ons goed gedaan. Hartelijk dank hiervoor, namens de hele familie. PS: Het feit dat het gordijn niet dicht wilde, dat lag niet aan jullie! Het was volgens Gery de laatste actie van mijn vader. Hartelijke groet, namens de familie. #De Wâldhof, Opeinde. 

~~~~~


Ella, het was prachtig zoals je hebt gesproken tijdens de uitvaartdienst van onze vader, én dan met alle kleine kinderen eromheen. Dank je wel dat je alles zo mooi hebt verwoord en vormgegeven. Groetjes, Petra. #Crematorium Sneek. 


~~~~~


Hallo Ella, hartelijk dank voor de toespraak en het begeleiden van de dienst voor mijn heit. Hoe jij het hebt neergezet en verwoord in de toespraak hebben we als heel bijzonder ervaren en zo belangrijk voor de verwerking. Liefdevolle groet, Ymie. #Crematorium de Boskamp, Assen.


~~~~~

 

Beste Ella, Wat een prachtige weergave van het leven van Lydia. We zijn ontroerd. We willen je graag hartelijk bedanken voor de manier waarop je het In Memoriam hebt uitgesproken. Van alle kanten hebben we gehoord hoe mooi en professioneel je het hebt gedaan. Onze grote waardering hiervoor. Het is mede door jou een zeer bijzondere uitvaartplechtigheid geworden. 

Groeten Roel, Anne en Liselotte. #Crematorium Sneek. 

~~~~~


Hoi Ella, Het is hier in Jubbega nog steeds het gesprek van de dag, hoe speciaal de crematie van Oene was. Zelfs zijn muziek is als afsluiter in de feesttent gedraaid. We kunnen tevreden terugkijken. Dikke kus, Marian. - #Crematorium Schoterhof.

~~~~~


Bêste Ella, Hjirby wolle wy jo hiel hertlik tank sizze foar it moaie libbensferhaal fan Sjoerd.

Wy hawwe de manier wêrop jo de tsjinst opset ha erg wardearre. Sa hawwe wy mei mekoar mei jo bydrage op een moaie manier ôfskie jimme kint fan myn man, ús heit, skoanheit en pake. Groetnis fan de familie G., - útfeart fanút de Tsjerke fan Langsweagen.


~~~~~

Dank je wel... 

Beste Ella, We willen je nogmaals bedanken voor jouw mooie bijdrage en de gezamenlijke voorbereiding. We hebben het gevoel dat we een mooi monument hebben gemaakt voor onze vader en man. Vele groeten van ons allen. Familie K. - #Crematorium Huis van Yarden, Goutum. 


~~~~~


Ella, ik wil jou bedanken voor je mooie woorden tijdens de plechtigheid en de tijd bij mijn moeder thuis. Het deed me goed dat mijn moeder daar veel steun uithaalde. Ook fijn dat ze nu na de plechtigheid rustig en op haar gemak het In Memoriam kan doorlezen. Hartelijke groet, Marjan. - #Crematorium #Haskerpoort, Oudehaske. 

~~~~~Goeie Ella, ik wol nochris myn grutte tank útsprekke foar de wize wêrop asto it ôfskie fan myn frou begelied hast. Ik ha yn it ferline soks ek in tal kearen by it ein hân, dus ik wit hoe't it wurket. Yn de ôfrûne wike ha ik ek fan in protte minsken tige wurdearjende wurden yn dyn rjochting te hearen krigen. Nochris tige tank! Hertilike groetnis, A. de B. - Heerenveen - #Crematorium Schoterhof.


~~~~~


Hi Ella, We hebben op film de dienst zojuist teruggekeken; het was echt fantastisch mooi. We willen jou - mede namens de hele familie - heel hartelijk bedanken voor je prachtige woorden. Het was een verdrietige dag, maar ook een heel mooi afscheid. Dank je wel!  Julian C.,  28-08-2019 - #Crematorium Ommeland en Stad, Groningen.

~~~~~Dag Ella, wat was het een fijn gesprek en wat was het een prachtig afscheid - en heftig. Liefs... E.C. - #Crematorium Andringastate, Marsum.


~~~~~


'Wie je bent, blijkt uit wat je doet en wat je achterlaat' - Sartre - 

Beste Ella, wat heb je ons goed aangevoeld en begrepen die zaterdagmiddag bij ons thuis. Het is bewonderenswaardig hoe jij alle verhalen over Harry kon verwerken tot het prachtige beeld dat je van hem hebt neergezet. Je hebt Harry precies omschreven zoals hij ook werkelijk was. Wij en velen met ons hebben hem hier zeer in herkend. Jouw inspanning en jouw heel eigen stijl van vertellen, heeft precies de goede snaar geraakt. We willen je hier bijzonder voor bedanken. Familie v.d W., Heerenveen - #Crematorium Schoterhof. 


~~~~~


Leave Ella, Hartelijk bedankt voor het meedenken met ons in deze moeilijke tijd. Wij voelden dat het bij jou in vertrouwde handen was. Leafs, frou de Boer en de dochters, Bolsward - #Uitvaartcentrum & Crematorium Sneek. 

~~~~~


We zijn diep onder de indruk door wat jij op papier hebt weten te zetten. Het In Memoriam was prachtig en heel mooi geschreven. Heel hartelijk bedankt voor wat je voor ons hebt gedaan. Familie Boersma - #Uitvaartcentrum & Crematorium Sneek


~~~~~


Meer as fiifhundert minsken wiene by it roubeklach yn 'e Nijskoatter Tsjerke. In dei letter wie de kramaasje, wêr't Tine, de bern en de famylje ûnder stijlfolle begeleiding van Ella van Halderen - wurden fan goeie neitins, treast en bemudigens útsprutsen hawwe. - Fan: De Skriuwers fan Nijskoat. - #Crematorium  Yardenhuis 'De Schoterhof'.

~~~~~

 

Dank je wel, Ella. We vonden het een mooie uitvaart, door jou goed en mooi verwoord. Ook veel positieve reacties over jouw presentatie. Irene. - útfeart fanút tsjerke 'De Oerdracht' in Joure. 

~~~~~


Ella van Halderen, u hebt het geweldig gedaan, U heeft het zo mooi verteld... Zeker voor altijd in ons hart. Lieve Ella heel erg bedankt.  Natascha.- uitvaart vanuit de Grote Kerk  in Surhuisterveen.

~~~~~


Dank je voor het In Memoriam Ella, we vinden de tekst en jouw toespraak erg mooi. En nu, een week later, kijken we met een goed gevoel terug op het afscheid, hoe onwerkelijk alles nu ook nog is. Warme groet van H. en de kinderen. - Crematorium #Yardenhuis De Schoterhof, Nieuweschoot.

~~~~~


Lieve Ella, Ik wil nog even aan je kwijt dat wij hele fijne herinneringen hebben aan het afscheid van mijn vader. Je hebt het levensverhaal prachtig geschreven en voorgedragen. Van veel vrienden hoorden we, dat ze het heel mooi vonden. Je hebt het verhaal van mijn moeder - over het leven van mijn vader - prachtig verwoord. Heel veel dank daarvoor. Aletta. - Crematorium #Yarden Goutum. 

~~~~~


Iedereen vond de plechtigheid bij het afscheid van mijn vader persoonlijk en aansprekend. We hebben dan ook veel complimenten ontvangen. De mensen vonden de rol van Ella van Halderen mooi en bijzonder. Wij met z'n allen maakten er een waardige uitvaartdienst van! Namens ons allemaal nogmaals zeer bedankt. Alfred. - Crematorium #Yarden Goutum. 

~~~~~


Beste Ella, ook namens mijn vader willen wij u nogmaals hartelijk bedanken voor alles wat u voor ons gedaan hebt. Wij kijken er met een zeer warm gevoel op terug. Ook de voorbereiding en samenwerking naar de uitvaart toe hebben wij als erg warm en persoonlijk ervaren. C.M.- Crematorium De #Wâldhof Opeinde.

~~~~~


Zonder Wietze is alles anders... Lieve Ella, wij zijn met elkaar blij dat jij er voor ons was bij Wietzes overlijden. Veel dank! Polly. - Crematorium #Yarden Schoterhof Heerenveen, Nieuweschoot.


~~~~~

Namens de familie heel veel dank voor je creatieve inbreng bij de uitvaart van Jes. Het was heel mooi zoals het gegaan is.  -  #Uitvaartcentrum & Crematorium Sneek

~~~~~


Dank voor jouw woorden, de lach, de traan, de klepjes en de mooie uitvaart. Ankie, Hans en Brenda. - Crematorium #Haskerpoort, Oudehaske.

~~~~~


Tige tank foar dyn moaie wurden, Johan, Burgum. - Crematorium #Andringastate Marsum.


~~~~~

Tige tank foar dyn sa wichtige bydrage oan dizze foar eltsenien getinkweardige dei! It wie in waardich ôfskie. Ek út namme fan myn mem en suske, tige tank derfoar. Harry, Sint Nyc. 

~~~~~


Review via de website van Nijboer Uitvaartzorg Drogeham over de dienst op 13-06-2018 - Crematorium #De Wâldhof  Opeinde. 

In samenwerking met Kim Veenstra, Nijboer Uitvaartzorg.


Bedankt Ella, het was goed zoals je het voor ons hebt verwoord in de uitvaart van Geert. Van ons allemaal een dikke pluim! Wy sjogge mei in waarm gefoel werom op de útfearttsjinst. Groetnis fan de famylje, Sint Nyk.


~~~~~


Heel erg bedankt Ella, we hadden geen betere spreekster kunnen krijgen. 
Het was een prachtig afscheid van mijn moeder, daar ben ik je heel erg dankbaar voor! Liefs B., Oosterwolde - Crematorium #Schoterhof, Nieuweschoot.


~~~~~


Ella, je kent me niet, maar samen kennen we Afke en Jelmer. Bij de viering van het leven van Afke heb je me geraakt met je woorden, je stem, je aanwezigheid... dank je wel daarvoor! Lieve groet Ine. Dokkum. Uitvaart vanuit De #Kruisweg, Damwoude.  


~~~~~

 

We hebben veel complimenten gekregen voor de mooie uitvaartdienst van mijn moeder. Ik ben Ella daarvoor ontzettend dankbaar. Zij heeft het verhaal van mijn moeder heel mooi - en precies zoals het was - verteld. Ik ben blij dat zij ons ondersteund en begeleid heeft. A.G. Sneek.- #Uitvaartcentrum & Crematorium #Sneek

 

~~~~~


 

Ella, Ik dank jou voor de fijne samenwerking. Met je Friese, krachtige uitstraling kun je veel voor de mensen betekenen. Dankewol. Sandra Antonides Uitvaartzorg #Memoria, #Noardburgum.


~~~~~

Ella, je hebt gesproken bij de uitvaart van mijn vader, zo warm, zo intens en zo puur. We hebben hier nog steeds veel bewondering voor. Ik raad veel mensen aan om jou te vragen...  Michel, Akkrum. -  Crematorium  #Yardenhuis #Schoterhof.


~~~~~

Hartelijk bedankt voor het spreken tijdens de crematie van ons Heit. We zijn echt heel tevreden. Het is ook handig om het levensverhaal op papier te hebben. Mem heeft het nog meerdere keren gelezen, samen met de mensen die niet in de gelegenheid waren de crematie te bezoeken. Heel fijn. J.H.-T. - Tzjummearum #Yarden Crematorium Goutum. 

~~~~~


Hai Ella, Wat een prachtige tekst, echt knap hoe je uit onze chaos de essentie weet te raken. Heel erg blij mee. Dina, Groningen. Crematorium #Schoterhof.


~~~~~

Nogmaals bedankt voor de mooie toespraak en je medeleven. We hebben ondanks alle verdriet een prachtige herinnering aan deze dag(en). Sierd Moll, Gorredijk, 25-11-2017 - #Kerk De Leijen Gorredijk.


~~~~~


Dank voor jouw verbindende woorden en betrokkenheid bij de uitvaart van mijn schoonvader. Heb deze ervaring meegenomen in mijn vervolgstappen. Inge Wildschut.


~~~~~


Lieve Ella, namens de hele familie hartelijk bedankt voor je hulp, het luisteren en de toespraak. Je hebt het geweldig gedaan. Alleen maar mooie reacties. De afscheidsdienst in z'n geheel vonden ze allemaal bijzonder en mooi. En vooral vonden ze ,dat je precies hebt verwoord hoe Damian was en onder onze huid zit. Liefs van ons allemaalLeeuwarden - #Yarden #Goutum.


~~~~~


Lieve Ella, wij willen jou graag bedanken voor het fijne gesprek en de mooie toespraak. We hebben er een warme herinnering aan. Alles heeft ook veel indruk gemaakt op de aanwezige familie en vrienden, getuige hun ontroerde en lieve  reacties. Een hartelijke groet, Frans en Lammy. Rottum. #Schoterhof

~~~~~Review via de website van crematorium #Andringastate Marsum, 

geplaatst door Pieter Hendrik Bonnema, Zürich, Zwitserland.